Konto internetowe dbNET w Deutsche Bank

Deutsche Bank

Oferta nieaktualna. Dnia 11 listopada 2018 r. wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. została przeniesiona do Santander Bank Polska S.A.

Analiza konta dbNET – prawdziwe 0 zł + lokata z premią do 500 zł

Deutsche Bank nie cieszy się największą popularnością w Polsce ale oferta rachunku osobistego dbNet z pewnością może zainteresować osoby szukające praktycznie darmowego konta bankowego.

 • 0 zł prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy internetowe w kraju
 • 5 zł za przelewy SEPA
 • 0,3 % kwoty za przelewy zagraniczne (min. 50,00 zł max. 250,00 zł)
 • 0 zł / 8 zł miesięcznie za kartę
 • 0 zł za wypłaty z wybranych bankomatów na całym świecie
 • 0 zł za polecenie przelewu
 • 5 zł za zlecenie stałe (0 zł w przypadku zlecenia w obrębie banku)

Najważniejsze zalety konta dbNET:

 • Darmowe bankomaty – brak opłat za wypłatę środków z bankomatów na całym świecie.
 • db Konto Oszczędnościowe Plus – 2,55% w skali roku przez pierwsze 4 miesiące do kwoty 100.000 zł.
 • db Plan 500+Premia – lokata z roczną premią do 500 zł na dziecko (dla osób z dzieckiem poniżej 18. roku życia).

Największe wady rachunku dbNET:

 • 8 zł opłaty za utrzymanie karty w przypadku niezrealizowania transakcji kartą na łączną kwotę min. 500 zł w danym miesiącu.
 • Wysoki koszt przelewów zagranicznych.

UWAGA: Można założyć również samo konto dbNET (bez lokaty) – wystarczy jej nie zaznaczać na wniosku.

Lokata db Plan 500+Premia – szczegóły oferty

W teorii db Plan 500+Premia to lokata, która ma służyć oszczędzaniu środków na przyszłość naszego dziecka. Cel lokaty może być jednak dowolny. Musimy jedynie przedstawić w banku dowód na to, że jesteśmy rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 18. roku życia. Należy również wspomnieć o wymaganiach oraz ograniczeniach oferty:

 • Możemy otworzyć tyle lokat, ile mamy dzieci (z ograniczeniem do 5 lokat).
 • Musimy posiadać lub założyć konto osobiste w Deutsche Banku.
 • W ciągu 30 dni musimy zasilić rachunek lokaty kwotą min. 100 zł (w innym wypadku zostanie zerwana).

Idąc dalej, oprocentowanie lokaty jest zmienne ustalane codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N (średnia z ostatnie 12 m-cy to wynosi ok. 1,3%). Nie chodzi tutaj jednak o wysokość oprocentowania ale o premię przyznawaną każdego roku:

Nagrodą dla Posiadacza uczestniczącego w Programie db Plan 500+Premia jest Premia w wysokości odpowiadającej 1/12 sumy Wpłat na rachunek Lokaty w roku poprzedzającym kapitalizację odsetek na rachunku Lokaty, za który Posiadacz uczestniczący w Programie db Plan 500+Premia uzyskał prawo do otrzymania Premii.

Mówiąc prościej, po każdym zakończonym roku trwania lokaty bank wypłaci nam 1/12 kwoty wpłaconej w ciągu tamtego roku. Warunkiem przekazania premii jest wpłata min. 1200 zł w danym roku. Maksymalna premia nie może jednak przekroczyć 500 zł (przy wpłacie rocznej w wysokości 5000 zł).

db Plan 500+Premia jest lokatą 10-letnią. Istnieje możliwość jej zerwania w dowolnym momencie ale najkorzystniej będzie to zrobić dopiero po min. 5 latach. W innym wypadku kwota przyznanym premii podlega zwrotowi:

Kwota wypłaconych Premii podlega zwrotowi przez Posiadacza w przypadku złożenia przez niego dyspozycji likwidacji Lokaty w okresie 5 lat liczonych od dnia dokonania pierwszej Wpłaty na Lokatę.